Stikstofcursus: Een diepgaande duik in een gecompliceerd onderwerp

Stikstofcursus: Een diepgaande duik in een gecompliceerd onderwerp

Op 20 en 27 maart ervaarden we met het team van de Natuur en Milieufederatie Limburg, samen met enkele achterbanleden, een intensieve onderdompeling in de wereld van stikstof tijdens een cursus geleid door Martijn van der Wielen van NOX Advies.

Onze adviseur Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap Noa van Mulken schreef een kort verslag.

De aanleiding


De laatste tijd zien we in onze vraagbaak een sterke toename van het aantal verzoeken om stikstofberekeningen te controleren. We vinden het een positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen betrokken raken bij dit cruciale aspect van milieubescherming.

Het controleren van stikstofberekeningen is echter geen kerntaak van NMF Limburg en neemt ontzettend veel tijd in beslag. In plaats van iedere losse casus te behandelen, willen we onze middelen, expertise en tijd inzetten bij casussen waar we denken dat we echt impact kunnen maken en waar onze inspanningen het meest nodig zijn. Om effectiever te kunnen opereren, geloven we dat het noodzakelijk is om selectiever te zijn bij het aannemen van dit soort vragen/opdrachten.

Daarom zijn we vorig jaar op zoek gegaan naar mensen die deskundig zijn in het uitvoeren of controleren van stikstofberekeningen met AERIUS, en bereid zijn om met ons samen te werken. Ook gingen we op zoek naar mensen die stikstofberekeningen bij vergunnings- en bestemmingsplanaanvragen wilden controleren. Voor alle geïnteresseerden organiseerden we in maart een tweedaagse stikstofcursus.

Een kort verslag


De eerste dag van de stikstofcursus begon met een inleiding in stikstofdepositie, waarbij belangrijke basisbegrippen werden behandeld, zoals projectdefinitie, referentiesituatie en kritische depositiewaarden. Het wettelijk kader en de bevoegdheden van overheden werden ook besproken, naast een diepgaande verkenning van het rekenprogramma Aerius en de werkwijze van adviesbureaus bij Aerius-berekeningen.

Daarna werden we praktisch getraind in gegevensinvoer in Aerius en kregen we inzicht in beschikbare kentallen en hulpbronnen, met een focus op veelvoorkomende bronnen zoals wegverkeer en stationaire emissies.

Op de tweede dag werden de belangrijkste onderwerpen van de eerste dag herhaald, gevolgd door een bespreking van huiswerkopdrachten en een verdieping in verschilberekeningen, met voorbeelden van intern en extern salderen. Casestudies werden behandeld, waaronder industriële en agrarische projecten, waarbij verschillende aspecten zoals scheepvaart, stookinstallaties en mestopslag aan bod kwamen.

Tijdens de cursus werd duidelijk hoe complex de stikstofwetgeving is, waarbij recente rechterlijke uitspraken een grote rol spelen. Er ontstond ook veel discussie over buitenlandse activiteiten die invloed hebben op Nederlandse Natura 2000-gebieden, wat een van de meest uitdagende casussen bleek te zijn.

Hoewel we nog geen stikstofexperts zijn, hebben we in korte tijd veel geleerd en een basis gelegd om stikstofberekeningen te begrijpen en te controleren.

Samen maken we het verschil!
We zijn dankbaar voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de Natuur en Milieufederatie Limburg door ons te helpen bij het controleren van stikstofberekeningen, een net zo cruciale stap in het beschermen van onze natuurlijke omgeving.

Heb jij ook verstand van stikstofberekeningen en wil jij ons helpen met jouw expertise? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19247849 E-mail LinkedIn
Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do

06-82097543 E-mail LinkedIn
Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn